top of page
yangin-egitimi.webp

Teorik ve Tatbiki Eğitimler

 

Firmamız tarafından, tasarımları, imalatları, ithalatı ve montajları yapılan sistemlerin geçici kabul sırasında verilen eğitimleri, eğitim dokümanları ve eğitim sertifikaları tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır. Verilecek olan sertifikalar sadece “Katılım” sertifikasıdır, “Başarı” sertifikası değildir. “Başarı” sertifikası olabilmesi için gerekli ölçme ve değerlendirmenin akredite bir kuruluş veya yangın güvenliği konusunda eğitim veren okul ve Üniversitelerin katkısı ile gerçekleştirilmektedir. İstendiğinde bedeli karşılığında organize edilebilmektedir.

Yangın güvenliği  eğitimleri teorik ve/veya tatbiki olarak yapılması firmamız kadrosunda yer alan personel ile eğitimler sağlanmakta, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan malzemenin tedariki, eğitilecek olan personel için gerekli olan donanımlar, senaryonun yapılması ve koordinasyonu, yöneticilere kısa eğitim konferansının verilmesi, yerleşkenin yangın Savunma Konsepti’nin oluşturulması, personelin akredite bir kuruluş tarafından sertifikalandırılması, ayrı ayrı ihtiyaçlar ve aşamalardır. İhtiyaç sahibi kuruluşun istediği eğitimlere ait detayların belirlenmesinden sonra aşağıda örnek olarak tanımlanmış eğitimler tarafımızdan gerçekleştirilirmektedir. Bu eğitimlerin kapsamı genişletilebilir veya daraltılabilir. Eğitimlerin dokümanter hale gelmesi için profesyonel bir kuruluş ile koordineli olarak kurgular sağlanabilmektedir.

  • Endüstriyel tesislerin acil eylem planı’nın yapılması ve planın tatbiki eğitimi,

  • Otomatik yangın söndürme sistemlerinin kullanılması ve bakımı eğitimi,

  • Kampüs, fabrika kompleksleri, organize sanayi bölgeleri, gibi yerleşkelerin eşgüdümlü yangın senaryosunun yapılması ve eğitimlerinin tatbiki olarak gerçekleştirilmesi

  • Tahliye planlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak olan tatbikatları,

bottom of page