top of page

Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Fabrikaların, otellerin, lokantaların ve büyük-küçük mutfağa sahip tüm ticari kuruluşların mutfak içi yangın güvenlik sistemlerinden biri olan mutfak davlumbaz söndürme sistemleri, pişirim işlemi devam ettiği sürece bacalarda birikme ve alevlenme ihtimali olan yağların yangına dönüşmesini engelleyen sistemlerdir. Yağların birikerek yanması ve hemen söndürülmesi mutfak personelinin ve ekipmanlarının güvenliği için son derece önemlidir. Hızlı müdahalenin kaçınılmaz olduğu bu tip yerlerde aksi düşünülemez; çünkü mutfakta başlayan yangın tüm binaya tehlike yaşatır.

damlumbaz-3.jpg
damlumbaz-4.jpg
damlumbaz-2.jpg
damlumbaz-8.jpg
damlumbaz-6.jpg
damlumbaz-5.jpg
damlumbaz-7.jpg
damlumbaz-1.jpg

Periyodik olarak temizliği ve bakımı yapılan mutfak davlumbaz söndürme sistemlerinin yangına neden olma ihtimali oldukça düşüktür. Davlumbazın giriş kısmı personel tarafından temizlenebilse de bacaya doğru yükselen kısmı için daha profesyonel ekiplerin işbaşı yapması gerekir. Katılaşan yağın temizlenmesi, yağın yakıta dönüşmesini engeller. Hiç ulaşılamayacak yerler için ise tek çözüm mutfak davlumbaz söndürme sistemleridir.

Büyük alışveriş merkezleri, yatılı okullar, hastaneler, sanayi tesisleri, hava alanları, lokantalar, oteller ve tatil merkezlerinin vazgeçilmez birimlerinden olan mutfaklarında, sürekli ateşin olması, gıdaların hızlı bir şekilde hazırlanıp servis edilmesi, bazen güvenliğin ikinci plana atılmasına neden olmaktadır. Neredeyse 24 saat çalışan mutfaklarda davlumbaz içinde yağların biriktiği görülür. Kalabalık insan topluluklarının konakladığı veya çalıştığı, büyük ağır sanayi makinelerinin bulunduğu bu tip toplu yerlerde yangına karşı güvenlik önlemlerinin alınması hayati önem taşır.

Mutfak Yangın Söndürme Sistemleri

Mutfaklarda, pişirim yerlerinde ve diğer kısımlarda gözle görülen yerlerde başlayabilecek olası yangınlara personelin manuel müdahalesi mümkünken, daha yukarılarda, bacalarda oluşan yangınlarda ise müdahale şansı çok az olmaktadır. Bu birimlere yerleştirilecek davlumbaz içi yangın söndürme fiyatlarının cazip olması, tüm müşterilerimiz tarafından tercih sebebi olmasını sağlamaktadır.

Davlumbaz içlerinin dar bir kanaldan bacaya bağlanması ve yukarılara kadar uzanması elle müdahaleyi mümkün kılmamaktadır. Davlumbaz içi yangın söndürme sistemleri burada devreye girerek olası rizikoları bertaraf etmektedir. Davlumbaz içinde yangın söndürme sisteminin kurulu olmaması, içeride başlayacak yangının fark edilmemesine, aşağılara inip personelin can güvenliğini tehlikeye atmasına veya en üstte çatıda yangın başlamasına neden olabilir. Bu yüzden davlumbaz içi yangın söndürme fiyatları, kurtaracağı can ve mal ile kıyaslanamayacak kadar caziptir.

Yüksek binaların mutfak bacalarının oldukça uzun olması bu sistemleri zorunlu kılmaktadır. Yangın başlayınca ortaya gaz çıkar, bu gaz sistem tarafından dedektörler yardımı ile algılanır ve yangına müdahale edilir. Esasında 2009 yılından veri yasal zorunluluk olarak davlumbaz içi yangın söndürme sistemleri döşenmek zorundadır.

Özelde bacayı, mutfağı ve personeli, genelde tüm binayı koruma görevi üstlenen davlumbaz söndürme sistemi hesabı iyi yapılmalıdır. 100 kişiden fazla kişinin istihdam edildiği tüm işletmelerin mutfaklarında davlumbaz söndürme sistemlerinin takılı olması 09.09.2009 tarihinden beri mecburidir.

Sistem içerisindeki yangını fark eden dedektörlerin kaç adet olacağı ve nasıl yerleştirileceği, yangının ilk alevlendiği yere zerk edilecek sıvı nozüllerin miktarı ve müdahale şekli davlumbaz söndürme sistemi hesabı içinde dikkat edilecek önemli hususlardır. Yangın büyümeden köpüklerin püskürtülmesi birçok can ve mal kaybını önlemektedir. Sistemin otomatik hali çalıştığında personelin haberdar olmasını sağlamaktadır. Fritöz, ızgara ve ocaklarda başlayabilecek olası yangınlara da hızlıca müdahale edebilecek yetenekte olmalıdır.

Bakanlığın yıllardır yaptığı çalışmalar neticesinde davlumbaz söndürme sistemi yönetmeliği nihayet 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamına girmiştir. Bu yönetmeliğe göre;

Konutlar hariç tutulmakla birlikte, alışveriş merkezlerinde, yüksek binaların mutfaklarında ve yemek üreten tesis veya fabrikalarda, aynı anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfaklarda bulundurulması zorunlu olan davlumbaz otomatik söndürme sistemleri, ocaklarda kullanılan gaz türüne göre, gazı algılama, gazı kesme ve uyarı sistemi şeklinde döşenmelidir.

Bu yönetmelik kapsamında değerlendirilen davlumbaz söndürme sistemi yönetmeliğine bahsi geçen tüm işletmelerin uyması esastır. Aksi takdirde ceza-i müeyyidesi bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki kesilecek ceza, olası can ve mal kayıplarından daha önemli değildir ve hiçbir zaman olamaz da.

NFPA 17, NFPA 17A ve NFPA 96 standartlarına göre üretilen ve kalite testleri yapılan mutfak yangın söndürme sistemleri, yangının oksijenle temasını kesmeli, yangına hızlı bir şekilde müdahale edebilmeli, zaman mevhumu olmadan müdahale yeteneğini 24 saat taşıyabilmeli, belediyelerin standartlarına uygun olmalı, sigorta sözleşmelerindeki şartları taşımalı ve pişirme mekanizmasının gazını ve elektriğini otomatik olarak kesebilmeli, söndükten sonra soğutma işlemini yapabilmelidir. Dikkat etmek gerekir ki bu tür mutfaklarda; ızgaranın üstünde yağ birikir, kızartma tavasında kolay tutuşacak yağ olur, fritözler olası tehlikeli gruptadır.

Mutfak yangın söndürme sistemleri davlumbaz baca çıkış ağızlarında, filtrelerde ve davlumbaz altı pişirme ekipmanlarında tam koruma sağlamalıdır. Potasyum karbonat bazlı sıvı söndürücü, mikroswitch, makaralı dirsek, boşaltma nozulu, sıcaklık hissedicisi, manuel boşaltma kolu ve algılama hattı olarak genel bölümlerden oluşur.

Belediyelerden açma ve işletme ruhsatı alabilmek için mutfak yangın söndürme sistemlerinin bulundurulması da ayrıca şarttır. Dikkatli yapılacak bir değerlendirmede bu sistemlerin eksikliği işyeri açma ruhsatının gecikmesi anlamına gelecektir.

Mutfak Yangın Söndürme Sistemleri

Mutfak Yangın Söndürme Sistemleri

 Davlumbaz Söndürme Sistemleri Yönetmeliği

bottom of page