top of page

Acil Çıkış ve Aydınlatma Sistemleri

Acil Çıkış ve Aydınlatma Sistemleri

resim-8.jpg
resim-10.jpg
resim-9.jpg
acil_edited.jpg
acil-cikis-aydınlatma-ve-yonlendirme.jpg

Acil aydınlatma bina güvenliğinde ve özellikle tahliye senaryosunda çok önemli bir rol oynamaktadır. Acil aydınlatma sistemi ana güç beslemesinin kesildiği ve normal şebeke aydınlatmasının devre dışı kaldığı acil bir durumda otomatik aydınlatma sağlamak için tasarlanmıştır. Acil aydınlatma sistemleri paniği azaltarak, gerekli ışıklandırmayı sağlayarak ve binada bulunan kişileri güvenli çıkış noktalarına yönlendirerek tehlikeli durumlarda adeta bir can simidi işlevi görmektedir.

Acil aydınlatmanın gerekli olduğu pek çok durum vardır. Bunlar, ana şebeke gücünün kesilmesi, görüş mesafesinin azalmasının ek ışık kaynaklarına olan ihtiyacı doğurduğu tahliye işlemleri veya yangın tehlikesidir. Acil aydınlatma ürünlerinin seçimi, kullanım amacına bağlıdır. Kullanım amaçları arasında acil çıkış aydınlatması, çıkış yolu aydınlatması, yedek aydınlatma, açık alan aydınlatması (veya anti-panik aydınlatma), çıkış işaretlerinin aydınlatılması, yüksek riskli görevlerin ifa edildiği alanlar için özel aydınlatma veya bina içinde bütün bu teknolojilerin kombinasyonu sayılabilir.

Yedek Amaçlı Aydınlatma (Stand-by Lighting)

Acil bir durum olmadan yaşanan elektrik kesintilerinde normal çalışmaların devamı için öngörülen bir aydınlatma türüdür. Bu tür aydınlatma acil durum kaçış senaryolarına dâhil edilmez.

Acil Kaçış Aydınlatması (Emergency Escape Lighting)

Acil bir durumda insanların binadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlarken potansiyel tehlikelere müdahale ve ilkyardım yapılmasına imkân sağlayan aydınlatma türüdür.

Kaçış Yolu Aydınlatması (Escape Route Lighting)

Acil bir durumda, kaçış yollarını aydınlatarak ilgili alanın güvenli bir şekilde boşaltılması amacıyla kaçış yönünü göstererek insanların binadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan aydınlatma türüdür.

Açık Alan Aydınlatması (Open Area Lighting, Anti-Panic Lighting)

Acil bir durumda, tanımlanmış olan kaçış yollarına ulaşılmasını sağlayan bölgeler, sığınaklar veya toplanma bölgeleri için öngörülen aydınlatma türüdür.

Tehlikeli Alanı Aydınlatması (High Risk Task Area Lighting)

Acil bir durumda, tehlikeli bir işlem veya durumun oluşabileceği yerlerde bulunan kimselerin güvenliği için yapılan ve bazı sistemler için kullanıcılarına uygun devreden çıkarma/ kapatma işlemlerine olanak tanıyan aydınlatma türüdür.

Acil aydınlatma amatürlerinin iki tip çalışma modu bulunmaktadır: sürekli ve kesintide çalışma.

Sürekli (Kesintisiz)

Sürekli çalışma, acil aydınlatma armatürünün her zaman açık olması anlamına gelir: Armatür genel aydınlatma sisteminin bir parçası olarak genel amaçlar için ve acil durumlarda yedek güçle birlikte kullanılır. Sürekli çalışan acil durum armatürleri, genellikle, halka açık alanlarda ve ışıkların kısıldığı sinema ve kulüp gibi eğlence tesislerinde kullanılır.

Kesintide

Kesintide çalışan armatürler, normal aydınlatma sistemini besleyen güç kaynağı çalışmadığında devreye girmektedir. Genellikle, kesintide çalışan armatürler, bina dolu olduğunda genel aydınlatma sisteminin devrede olduğu binalarda kullanılmaktadır.

bottom of page